Same korzyści!

 • budowanie relacji z klientem
 • ograniczenie "wolnych godzin"
 • dodatkowe dochody
 • zmniejszanie kosztów

Same korzyści!

 • wyróżnienie wśród konkurencji
 • informowanie klientów o terminach płatności
 • informowanie klientów o nowych
  usługach lub produktach

SMSPRZYPOMINACZ

dla urzędów pracy

Czy zdarza się, że w Twoim Urzędzie osoby bezrobotne zapominają o złożeniu podpisu na tzw, liście w celu potwierdzenia gotowości podjęcia pracy? Czy pracownicy Twojego Urzędu tracą wiele czasu na masowe powiadomienie osób o kursach, stażach czy innych ważnych wydarzeniach i terminach?

Rozwiązaniem tych problemów jest nasz system.

Pilotażowe wdrożenie systemu SMSPrzypominacz miało miejsce w pierwszej połowie 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Po kilku miesiącach jego funkcjonowania przez Dyrekcję Urzędu została przeprowadzona analiza. Jej wyniki wskazują, że wdrożony system przyczynił się do znacznego zmniejszenia liczby bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. Jak wynika ze statystyk w grudniu 2010 roku, gdy system jeszcze nie funkcjonował zanotowano tam 216 „skreśleń”. W analogicznym okresie roku 2011, gdy SMSPrzypominacz już działał - o połowę mniej. Natomiast od początku funkcjonowania systemu liczba tych osób zmniejszyła się aż trzykrotnie.

Za pomocą SMSPrzypominacz można informować o ważnych terminach związanych ze złożeniem podpisu przez bezrobotnego w celu potwierdzenia gotowości podjęcia pracy, braku przychodów, o planowanych kursach, rozmowach z doradcami zawodowymi, przeprowadzanych targach pracy, spotkaniach z pracodawcami organizowanymi przez Urzędy Pracy, czy stażach. W bardzo szybki sposób można poinformować jedną lub grupę osób o organizowanych warsztatach, konsultacjach, konferencjach, projektach, spotkaniach aktywizujących czy dniach otwartych.

Korzyści

 • Bezpośredni i szybki dostęp do osoby bezrobotnej/poszukującej pracy
 • Budowanie relacji z osobą bezrobotną
 • Budowanie i zarządzanie profesjonalną bazą osób bezrobotnych/poszukujących pracy
 • Dajemy osobie bezrobotnej poczucie bezpieczeństwa i tego, że jego obecna sytuacja nie jest nam obojętna
 • Szybka forma przekazania informacji grupie osób na temat aktywizacji zawodowej, ofert pracy
 • W prosty i tani sposób minimalizujemy ryzyko, że osoba bezrobotna zapomni o spotkaniu czy wizycie w Urzędzie Pracy
 • Łatwy i szybki kontakt z przedsiębiorcami i innymi klientami Urzędu
 • Twój Urząd stanie się bardziej konkurencyjny na rynku pośrednictwa pracy, co wpłynie pozytywnie na budowanie prestiżu i zaufania w stosunku do tej instytucji
 • Twój Urząd będzie mógł poszczycić się lepszymi wynikami w walce z bezrobociem i aktywizacją zawodową, a co za tym idzie podniesie się jego ranga w porównaniu z innymi placówkami
 • Twój Urząd będzie innowacyjny, bliższy i przyjazny bezrobotnemu

Obejrzyj krótki film przedstawiającym funkcjonalność systemu:

Przekonaj się sam, w jaki sposób SMSPrzypominacz może usprawnić prace Twojego Urzędu.

Skontaktuj się z nami:
administracja@smsprzypominacz
Tel. kom. 503 567 280

 
dd